Scroll To Top
Lezing van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten

Contactgegevens
T 088 - 23 44 500
F 088 - 23 44 599
info@vraa.nl

Lezingen & presentaties

De VRAA organiseert voor haar leden op regelmatige basis vakinhoudelijke bijeenkomsten en lezingen door gespecialiseerde arbeidsrecht-kenners en -beoefenaars. Daarmee wil de VRAA een bijdrage leveren aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door de arbeidsrecht advocaat. De bijeenkomsten vinden in de regel plaats aan het eind van de middag en het inhoudelijke deel van deze bijeenkomsten beslaat meestal twee uur. De leden worden tijdig per e-mail op de hoogte gesteld van - en uitgenodigd voor - deze lezingen.

Aan het bijwonen van de bijeenkomsten zijn punten in het kader van de Permanente Opleiding verbonden. Voor het reglement klik hier.

Agenda

AT XXL - 5 november 2020 - 14.00 tot 17.30 uur
Digitale bijeenkomst/lustrum

Beste VRAA genoten,

Midden in de branding van een tweede golf staat de VRAA nog als een rots recht overeind. Als bestuur hopen wij dat ook alle leden zich in deze apocalyptische tijden staande kunnen houden. Vooralsnog lijkt het erop dat ons vak wellicht juist meer dan ooit van belang is en zal worden. Immers wordt het arbeidsrecht in deze tijden van ongekende crisis steeds meer op de proef gesteld als hoeder van rechtvaardigheid en bewaker van een evenredige verdeling van de consequenties bij schaarste. Het zal van ons allen in het werk en daar buiten het uiterste vergen om de juiste balans te vinden. 

Daarbij is uw kennis ook meer dan ooit van groot belang. En daarvoor kunt u op de VRAA rekenen. Wij hebben op de achtergrond en in sociale isolatie natuurlijk niet stil gezeten en hebben voor u een prachtig programma in kaart voor 5 november a.s. van 14.00 tot 17.30 uur. En dat alles net als de vorige keer (maar qua lay out ongetwijfeld anders) langs digitale weg. Dus u zult heerlijk worden verwend met de beste kennis vanuit uw laptop op een geheel zelf gekozen locatie. 

De titel van deze bijeenkomst is AT XXL. Zoals jullie wellicht weten heeft Ruben Houweling in de hoogtijdagen van de eerste golf op een Zwitserse berg in totale isolatie met zijn gezin onder meer hard gewerkt aan de zevende druk van de serie "Arbeidsrechtelijke Themata". Inmiddels is deze druk net uitgegeven en mag wel worden gesproken van een zeer fantastisch lijvig handboek voor iedere beoefenaar van het arbeidsrecht. Wij hebben Ruben met zijn volledige team van auteurs (6 in totaal) bereid gevonden om ons een hele middag 'mee te nemen' in de kennis van iedere auteur op zijn en haar onderdeel van deze AT. Zulks vanuit de meest recente actualiteiten. Ofwel een programma waar wij als VRAA leden de vingers bij mogen af likken.

En daar blijft het niet bij. Waar wij voor de Coronacrisis plannen hadden om weer eens een sessie te combineren met onze vrienden uit Den Haag (VHAA) gaan we dat plan met deze lezing samen voegen. Ofwel, ook heel Den Haag en omstreken zal digitaal van de partij zijn. En omdat het enthousiasme over dit evenement rond ging is ook de kersverse afscheiding van de Amsterdamse vereniging in Utrecht (VAAMN) aangehaakt. En dus gaan we dit alles volledig samen doen met Den Haag en Utrecht. Dat zijn in totaal 530 !!! arbeidsrechtadvocaten die op 5 november kunnen deelnemen aan dit najaarsspektakel waarmee u in één middag een rondje langs alle meest belangrijke velden op uw vakgebied voorbij zal zien en horen komen.

En dan als klap op deze digitale vuurpijl zal iedereen nog voorafgaand een speciale editie van deze AT thuis op de mat ontvangen. Wanneer u dit leest is BOOM juridische uitgevers druk bezig met ontwerp van de speciale omslag en druk van deze bijzondere editie van de AT (zoals u met de VRAA ook twee jaar terug ter gelegenheid van de Oratie van Zef Even en Gerdien vd Voet hebt ontvangen, toen uiteraard de zesde druk) om het mogelijk te maken deze nog tijdig bij u in de bus te krijgen.

Dus als retorische vraag het verzoek om deze hele middag van donderdag 5 november in uw agenda te blokken. U zult spoedig de link ontvangen waarmee de aanmelding en registratie zal plaatsvinden. Evenals de vorige keer willen we heel graag dat iedereen de mogelijkheid heeft om input te geven, hoe groot die uitdaging ook is als we met zovelen onder elkaar zijn. We gaan het zien en hebben er als bestuur van de VRAA en VHAA en VAAMN nu al heel veel zin in.  

Bij deelname ontvangt u 3 opleidingspunten.

Ten behoeve van het uitreiken van de opleidingspunten zullen er tijdens de Scholtenslezing codes worden genoemd die je als toehoorder binnen 15 minuten na afloop van de lezing naar het VRAA-mailadres moet sturen (info@vraa.nl). 

De link voor deze lezing ontvangt u binnenkort per e-mail. 

Dan tot slot het droeve, maar niet geheel onverwachte nieuws dat het lustrum van de VRAA niet doorgaat op 13 november a.s. De planning is nu het lustrum, corona volente te laten plaatsvinden op vrijdag 18 juni 2021. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur
Pieter van den Brink en Henriëtte Meerman

Lustrumfeest - 18 juni 2021

Procederen in arbeidszaken - VRAA 23 januari 2020

Aandachtspunten (berekening) transitievergoeding

Jaarverslag

14 juni 2018 – 19 juni 2019

Archief

Het streven van de Vereniging is erop gericht om, waar mogelijk, cursusmateriaal en presentaties na de lezing op de website te publiceren.

Lezing mr. dr. J.H. Even - “Capita selecta, EU arbeidsrecht, laatste ontwikkelingen en HvJ uitspraken” - 14 september 2017

Lezing prof. mr. E. Verhulp over “Actualiteiten WWZ"

Presentatie Prof. mr. S.F. Sagel december 2015
Hoge raad herziet stakingsrecht - de praktische consequenties

Aanmelden lezing VRAA