Scroll To Top
Lezing van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten

Contactgegevens
T 078 - 633 1111
F 078 - 613 0171
info@vraa.nl

Lezingen & presentaties

De VRAA organiseert voor haar leden op regelmatige basis vakinhoudelijke bijeenkomsten en lezingen door gespecialiseerde arbeidsrecht-kenners en -beoefenaars. Daarmee wil de VRAA een bijdrage leveren aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door de arbeidsrecht advocaat. De bijeenkomsten vinden in de regel plaats aan het eind van de middag en het inhoudelijke deel van deze bijeenkomsten beslaat meestal twee uur. De leden worden tijdig per e-mail op de hoogte gesteld van - en uitgenodigd voor - deze lezingen.

Aan het bijwonen van de bijeenkomsten zijn punten in het kader van de Permanente Opleiding verbonden. Voor het reglement klik hier.

Agenda

Onderwerp: sectieoverleg 010 XXL

Datum: donderdag 13 december van 16.00 uur tot 18.30 uur.

Plaats van handeling: het kantoor van NautaDutilh aan het Weena 800 te (3014 DA) Rotterdam.

Vanwege het grote succes van het “sectieoverleg 010 XXL” van vorig jaar is besloten een dergelijk overleg dit jaar opnieuw in die vorm te laten plaatsvinden. We gaan met VRAA-leden als inleiders een aantal actualiteiten met elkaar bespreken. Ofwel een zeer waardevolle bijeenkomst waarin we juist elkaars kennis optimaal kunnen delen.  

  • Mr. M.C.J. van den Brekel:  de gevolgen voor de praktijk van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren.
  • Mr. S.A. Tan:  een terugblik op rariteiten in de rechtspraak.
  • Mr. N.L.E.M. Bynoe:  integriteit voor advocaten. 

Elke spreker presenteert het onderwerp met een inleiding waarna vervolgens aan de hand van stellingen zal worden gediscussieerd. Daarbij wordt gelegenheid geboden om praktijkervaringen en standpunten in te brengen zodat we als VRAA elkaars (praktijk)kennis kunnen uitwisselen. Beschouw het als een overleg met sectiegenoten maar dan in het groot. 

Bij deelname ontvangt u 2 opleidingspunten.

Om in aanmerking te komen voor de verplichte opleidingspunten, hanteert de Orde een streng regime. 

Dat betekent dat bij aanvang van de lezing en na afloop de presentielijst moet worden getekend. Leden die niet de volledige duur van de lezing aanwezig zijn geweest krijgen in plaats van 2 punten slechts 1 punt. Leden die minder dan 1 uur aanwezig zijn geweest of de presentielijsten niet volledig hebben getekend krijgen géén punten. U wordt verzocht stipt op tijd aanwezig te zijn. 

Zoals bekend hanteert het bestuur een streng regime voor telaatkomers. Op het moment dat de lezing begint gaat de deur dicht. Zij die te laat zijn, worden na 15 minuten als groep binnengelaten om het storen van de spreker en de deelnemers zoveel mogelijk te beperken. 

Daarbij de kanttekening dat deelname in verband met de beschikbare ruimte beperkt is tot maximaal 80 leden van de VRAA, die in volgorde van aanmelding worden geplaatst. Het vriendelijk doch dringende verzoek is dan ook om bij een verhindering na aanmelding dit zo spoedig mogelijk aan mij door te geven, zodat een ander die op de reservelijst staat alsnog kan deelnemen. 

Graag verneem ik uiterlijk 6 december 2018 of u aanwezig zult zijn bij bovengenoemde lezing.

Archief

Het streven van de Vereniging is erop gericht om, waar mogelijk, cursusmateriaal en presentaties na de lezing op de website te publiceren.

Lezing mr. dr. J.H. Even - “Capita selecta, EU arbeidsrecht, laatste ontwikkelingen en HvJ uitspraken” - 14 september 2017

Lezing prof. mr. E. Verhulp over “Actualiteiten WWZ"

Presentatie Prof. mr. S.F. Sagel december 2015
Hoge raad herziet stakingsrecht - de praktische consequenties

Aanmelden lezing VRAA